ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

[Reading] ➾ ஜே ஜே சில குறிப்புகள் By சுந்தர ராமசாமி [Sundara Ramasamy] – Dequiensonlosmedios.co ஜே ஜே சில குறிப்புகள் by Sundara ஜே ஜே சில குறிப்புகள் book Read reviews from the world's largest community for readers ஜேஜே ஜே சில குறிப்புகள் by Sundara ஜே ஜே சில குறிப்புகள் book Read reviews from the world's largest community for readers ஜேஜே சில குறிப்புகள் ஜேஜே சில குறிப்புகள் நாவலனுபவம் Get link Facebook Twitter Pinterest Email Other Apps December தமிழின் மிக முக்கிய நாவல்களுள் ஒன்றான ஜேஜே சில குறிப்புகளை நான்கு மாதங்களுக்கு மு ஜேஇஇ மெயின் கட்ஆஃப் | JEE Main ஜேஇஇ மெயின் கட்ஆஃப் மதிப்பெண்கள் தேசிய தேர்வு முகமையால் ஜேஜேசில குறிப்புகள?.

?? தழுவலா? | ஜேஜேசில குறிப்புகளின் இதே வடிவம் கொண்ட நூறு நாவல்களை என்னால் சுட்டிக் காட்டமுடியும் சாமர்செட் மாம் எழுதிய நூல்களிலேயே மூன்று நாவல்களுக்கு இவ் ஜேஜே சில விளக்கங்கள் | திண்ணை ஜேஜே சில விளக்கங்கள் Posted by நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா On December Comment This entry is part of in the series Issue நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா எழுத்தாளனென்பவன் சமூக அவஸ்தைகளுக்குத் தன் பிரமிள் ஜே ஜே.

ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

ஜே ஜே சில குறிப்புகள் Sundara Ramaswamy 1931–2005 fondly known as SuRa in literary circles was one of the exponents of Tamil modern literature He edited and published a literary magazine called Kalachuvadu He wrote poetry under the penname Pasuvayya His novels are Oru Puliya Marathin Kathai The Story of a Tamarind Tree JJ Silakuripukal JJ Some Jottings tr AR Venkadachalapathy Katha 2004 and Kuz

ஜே mobile ஜே pdf சில ebok குறிப்புகள் kindle ஜே ஜே ebok ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUB?? தழுவலா? | ஜேஜேசில குறிப்புகளின் இதே வடிவம் கொண்ட நூறு நாவல்களை என்னால் சுட்டிக் காட்டமுடியும் சாமர்செட் மாம் எழுதிய நூல்களிலேயே மூன்று நாவல்களுக்கு இவ் ஜேஜே சில விளக்கங்கள் | திண்ணை ஜேஜே சில விளக்கங்கள் Posted by நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா On December Comment This entry is part of in the series Issue நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா எழுத்தாளனென்பவன் சமூக அவஸ்தைகளுக்குத் தன் பிரமிள் ஜே ஜே.

10 thoughts on “ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

 1. Saravana Saravana says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUB'JJ Sila kuripugal' starts as a tamil writer's obsession with a fictitious malayalam writer 'JJ' But soon the reader will realise that the book is not about JJ at all JJ is a tool that the author uses to explore a wide range of philosophical themes emotions and experiences Pretense This is one of the themes that recur at many places in the book Balu talk about his childhood with his sister where they pretended a wooden doll to be a baby and took care of it He also talks about pretending to hear his father's encounter with JJ as if it were the first time while his father pretended to tell as if it were the first time Balu hearing it Pretense is powerful It lets you


 2. Anbu Anbu says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBThis book JJ sila Kurippugal JJ Some Jottings is one of most celebrated novels in Tamil literature From what I know this is the first ever post modernist tamil novel It destroys all the formats of novel writing Part one is like prologue for the part 2 As per the novel the narrator Balu a tamil writer wanted to translate the diary notes of a modernist Malayalam writer Joseph Joice JJhe was able to procure Whol


 3. Vignesh Vijay Vignesh Vijay says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBNot a review but my kuripugalThis book has been with me for many years now i have tried reading two times before but couldn't complete it at one point i even felt it's not for


 4. Sharmili Priyadarsini Sharmili Priyadarsini says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBThis was recommended to me years ago by a friend yet it took a long time for me to read this Somewhere deep down I could not recognize JJ as a fictional character right from the beginning For there are several people who are strong willed identified as arrogant and often misunderstood in every area of arts


 5. Aswin Ramadas Aswin Ramadas says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBAll through the book it questions ur inner heart


 6. Bhuvan Bhuvan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBExceptionally good


 7. Harish Sankar Harish Sankar says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBAfter reading rave reviews about this novel I gave it a try This was a very difficult book to comprehend and to get the ideaThis novel takes the form of Brief Notes of a writer's remembrance of another writer JJJeethu Joseph aka JJ is


 8. Sarguru nathan Sarguru nathan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBIt is indeed a good read with a lot of could have done better pieces It has so many wonderful moments but I feel Su Ra hasn't hit it hard Probably even this would have been considered a brave attempt and a bold narrative in 80's Could be considered as one of the best modernist piece in Tamil that I've read and has a definite post mordern touch to it If I have read it before a couple of years I would have definitely given it 5 stars


 9. Srinivasan Srinivasan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBI WAS TRYING TO READ SOME POSTMODERN NOVELS IN TAMIL AND THIS BOOKS WAS KIND OF THE LAST RESORT I WAS HOPING TO CAPTURE MY ATTENTIONAND BY THE BOOKS I READ THERE ARE DIFFERENT KIND OF VIEWS ON POSTMODERN NOVELS AND THE MOST AUTHOR'S VIEW OF POSTMODERNISM NOT EVEN COME CLOSE TO MINE HENCE I PRONOUNCE VASAN SUCK'S AT TAMIL LITERATUREi AM VASAN


 10. Murali Krishnaa Murali Krishnaa says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே mobile, ஜே pdf, சில ebok, குறிப்புகள் kindle, ஜே ஜே ebok, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBSplendid Definitely a benchmark


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *